Därför samarbeten - Ulricehamns Tapetfabrik

Nyfikenheten är vår drivkraft

Vi på Ulricehamns Tapetfabrik har maskinparken, hantverkskunnandet, modet och nyfikenheten. Formgivarna som vi arbetar med besitter mönsterskatten. Deras idéer och mästerverk  utmanar och förgyller våra arbetsdagar. Vi vill utmana våra traditionella trycktekniker och oss själva. Genom våra samarbeten tar vi fram det bästa ur varandra, pushar varandra och kommer med nya infallsvinklar och frågeställningar. Kan man göra så här? Det vet vi inte, men låt oss prova!

Samarbete mellan designer och färgmästare
Provtryck. Designer Lisa Bengtsson och vår Färgmästare Thomas Johansson in action.
Emma von Brömssen i fabriken
Designer Emma von Brömssen vid första körningen av tapeten Casablanca Afternoon.
Camilla Lundsten i fabriken vid provtryck av tapeten Waves.

Tradition + Innovation = Sant

Tillsammans delar vi en vision om att förena tradition med innovation. Vi vill låta arvet leva vidare i nya former och genom att utmana maskiner och oss själva. Att jobba nära och att låta saker få ta tid är viktigt för oss. Att slutresultatet blir bra. Så skapas riktig yrkesstolthet.

Tapettillverkning i nära samarbete med designers och formgivare.
Designer Daniel Långelid i färgköket tillsammans med färgmästare Thomas.
Noggrannhet är A & O och inget lämnas åt slumpen. Mästertryckare Ann kontrollerar trycket,
Mästertryckare Ann & Håkan dubbelkollar och kontrollerar tryck och mönsterpass vid provtryck.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter, inspiration och uppdateringar från oss